Biokamin

Project Details

Categories:
Materiál :
30mm styrodurnáter fasádnou farbou
Prevedenie :
Logo vyrezané z 30mm styroduru nalepené na fasáde.
Klient :
Rozmer:
500x1700mm