Canon

Project Details

Categories:
Materiál :
50mm styrodurnáter fasádnou farbou
Prevedenie :
Logo vyrezané z 50mm styroduru nalepené na stene.
Klient :
Rozmer:
835x2300mm