Destiler

Project Details

Categories:
Materiál :
50mm styrodur,náter fasádnou farbou
Prevedenie :
Logo vyrezané z 50mm styroduru nalepené na fasáde.
Rozmer:
500x1600mm