Mega Education

Project Details

Categories:
Materiál :
komatex30mm styrodurnáter fasádnou farbou
Prevedenie :
Logo vyrezané z 30mm styroduru a ukotvené na komatexovej doske/3mm/
Klient :
Rozmer:
800x800mm