Poď na masáž

Project Details

Categories:
Materiál :
30mm styrodurnáter fasádnou farbou
Prevedenie :
Logo vyrezané z 30mm styroduru nalepené na stene
Klient :
BSC
Rozmer:
700x1400mm