Praktická ambulancia

Project Details

Categories:
Materiál :
3mm komatex plus farebná fólia
Prevedejíe :
Logo vyrezané z 3mm komatexu + polep fóliou Písmená odsadené od steny 5mm pomocou dištančných úchytiek
Rozmer:
815x3250mm