STK

Project Details

Materiál :
debondnástrek farboupísmená odsadené od fasády 60mm
Podsvietenie :
LED na zadnej strane písmena, svietia na stenu
Klient :
Rozmer:
1000x3400mm