Vnútorný svetelný box 2

Project Details

Materiál :
debond - vnútorná strana okna z dobondu vytvorená krabica osadená do vnútorného rámu okna
Z debondu vytvorená krabica osadená do vnútorného rámu okna
nálepka vonkajšia strana okna
Podsvietenie :
LED moduly
Klient :
Výhody:
jednoduchá inštalácia, malá spotreba, alternatíva k jednostranným svetelným boxom